Federacja Przystań Warszawa

13 kwietnia 2017 r. 11 organizacji zawiązało Federację Przystań Warszawa.
Organizacja ta („stowarzyszenie stowarzyszeń i fundacji”) wystartuje w konkursie na użytkowanie terenu, na którym obecnie trwa praca.

Zachęcamy do kontaktu – organizacje, firmy, osoby – które chciałyby się włączyć w tworzenie oferty, a później – daj Boże – prowadzenie Przystani Warszawa.

Formy współpracy mogą być bardzo rożne, od zupełnie luźnej, po włączenie się we współzarządzanie.

Zapraszam do kontaktu
Piotr Kaliszek
piotr@przystan.warszawa.pl