Federacja Przystań Warszawa
Jarocińska 1 lok. 34
04-171 Warszawa

Federacja, związek stowarzyszeń
KRS 0000679787
REGON 36740462900000
NIP 1132943265

Rok powstania: 2017

KONTAKT:
Piotr Kaliszek
piotr@przystan.warszawa.pl
tel. 602 79 44 46